วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

“แม่ทัพเกรียง” เยี่ยม สนามสอบ ภาคใต้ เข้า เตรียมทหาร

“แม่ทัพเกรียง” เยี่ยม
สนามสอบ ภาคใต้
เข้า เตรียมทหาร
สู่ นักเรียนนายร้อย จปร.
ชื่ชม เจตนารมณ์ คนมาเป็นทหาร
ปกปักรักษา ทั้ง 3 สถาบันไว้ด้วยชีวิต
.
พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4 ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ ทบ. ประจำปีการศึกษา 2564
ซึ่งปีนี้กองทัพบก ปรับกระจายสนามสอบไปในทุกกองทัพภาค รวมไปถึงช่องทางการรับสมัครด้วยระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการลดภาระผู้สมัคร และสอดรับมาตรการ ป้องกันโควิด-19
ในส่วนของสนามสอบ ที่ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลามีผู้เข้ารับการสมัครสอบจำนวนทั้งสิ้น 110 คน โดยทำการสอบตั้งแต่เวลา 11.45 น.-17.00 น.
ทั้งนี้ ค่ายเสนาณรงค์ ได้ปฎิบัติตามมาตรการ การควบคุมโรค โควิด-19 โดยได้จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ มาอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับการสอบทุกคน
แม่ทัพภาค 4 ได้ให้กำลังใจ แก่น้อง ๆ และ ผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานในการสอบครั้งนี้ว่า ต้องขอชื่นชมพวกเราทุกคนในที่นี้ ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อที่จะเข้ารับการทดสอบ เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ซึ่งเป็นสถาบันที่สำคัญยิ่งถือกำเนิดมาร้อยกว่าปีแล้ว เป็นสถาบันที่จรรโลงไว้ซึ่ง สิ่งที่พวกเราต้องตระหนักถึงอยู่เสมอ คือ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
น้อง ๆ ที่เข้ามาตรงนี้ต้องมีทัศนคติที่เป็นบวก ที่จะต้องปกปักรักษา ทั้ง 3 สถาบันไว้ด้วยชีวิต
สิ่งที่สำคัญที่พวกเราเข้ามาวันนี้ก็ถือว่าพวกเรามีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ ที่อยากทดสอบเข้าเพื่อที่จะทำหน้าที่ในลูกผู้ชายที่สมบูรณ์แบบ ช่วยเหลือในการพัฒนาประเทศและก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
และในส่วนของพวกเราน้อง ๆ ลูก ๆ ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ อยู่ในเขตของกองทัพภาคที่ 4 ก็ต้องขอชื่นชมที่เราเลือกมา สมัครกันมากมาย
ยุคสมัยปัจจุบันนี้มีข้อได้เปรียบทางด้านการศึกษาข้อมูล ค้นคว้ามากมาย ขอให้ทำมันอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถที่ตั้งใจมา และขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ยุติธรรม ให้รักษากติกาของการทดสอบ เพื่อการเข้าไปทำงานรับใช้ประเทศชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อไป และเมื่อทุกคนได้รับโอกาสแล้วขอให้มุ่งมั่นต้งใจอย่างเต็มที่
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และชุดเครื่องแบบทหาร
error: Content is protected !!