วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

“ผบ.ฉก.ยะลา” เดินหน้า สร้างบ้านให้คนจน ยากไร้ ที่ยะลา ต่อ เป็นหลังที่ 16

“ผบ.ฉก.ยะลา”
เดินหน้า สร้างบ้านให้คนจน
ยากไร้ ที่ยะลา ต่อ
เป็นหลังที่ 16
“ฉก.ยะลา ไม่ทิ้งท่าน”
ชอบช่วยเหลือสังคม-ทางราชการ
ด้วยดีตลอดมา
พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา มอบบ้านให้กับ นางแมะ มะแซ ที่ บ้านเลขที่ 121/2 หมู่ที่ 3 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
โดยมี นายอำเภอบันนังสตา, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบันนังสตา, หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมงาน
นางแมะ มะแซ เป็นบุคคลที่มีฐานะยากจน และไม่มีบ้านเป็นของตนเอง ทั้งมีจิตสาธารณะ ชอบช่วยเหลือสังคม และทางราชการด้วยดีตลอดมา และหย่าร้างกับสามี ซึ่งมีบุตรชายด้วยกัน 2 คน ชื่อนายซอบรี แวดาโอะ อายุ 21 ปี และนายยะห์ยา แวดาโอะ อายุ 19 ปี ปัจจุบันประกอบอาชีพรับจ้างกรีดยางพารา และรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน
ทั้งนี้ในห้วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดฯด้วย
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เห็นถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชน โดยได้จัดทำโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” ขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
โดยมอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ จัดกำลังพลชุดช่าง ร่วมกับผู้มีจิตอาสา เข้าดำเนินการก่อสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ให้ผ่านพ้นความทุกข์ยากไปด้วยกัน และเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ว่ายามประชาชนมีความเดือดร้อน ทหารไม่เคยทอดทิ้งท่าน
อย่างไรก็ตามโครงการนี้ ยังได้รับความร่วมมือ ความช่วยเหลือจากผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี จึงทำให้การสร้างบ้าน ได้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ เมื่อผู้รับมีความสุข เราผู้ให้ก็มีความสุขด้วย
error: Content is protected !!