วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

สู่ บ้านหลังใหม่ Home of Strykers ร.112 จาก ค่ายพระนั่งเกล้า ฉะเชิงเทรา สู่ ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย ชลบุรี

สู่ บ้านหลังใหม่
Home of Strykers
ร.112
จาก ค่ายพระนั่งเกล้า ฉะเชิงเทรา
สู่ ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย ชลบุรี
“ผู้การโอ่ง” พันเอก เอกอนันต์ เหมะบุตร ผบ.ร.112 อุ้มพระ นำ ผู้บังคับบัญชา ผบ.หน่วย นายทหาร นายสิบ ร.112 และ นขต.ร.112 ย้ายที่ตั้งหน่วย ใหม่ ที่ ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย ( บชร.1 ) ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
โดยได้กระทำพิธีอำลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า จ.ฉะเชิงเทรา แล้วเคลื่อนย้าย ไปยังที่ฃ ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย
พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และรับภารกิจจากหน่วยเหนืออย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อเป็นกำลังรบหลักของกองทัพบกในอนาคต
ทั้งนี้ หน่วยจะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 มี.ค.64 เป็นต้นไป
error: Content is protected !!