วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

สร้างฝายชะลอน้ำ รับภัยแล้ง!!

26 ก.พ. 2021
97
วส.914
วิทยุกระจายเสียง
ทหารพัฒนา เชียงราย
ร่วมชาวบ้าน แม่จัน -จิตอาสาฯ
สร้างฝายชะลอน้ำ
รับภัยแล้ง!!
.
ทหารพัฒนา จากสถานีวิทยุกระจายเสียง 914 (วส.914)สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาภัยแล้ง ทำการชะลอน้ำเพิ่มน้ำต้นทุนในพื้นที่ เพื่อนำไปใช้ในด้านอุปโภค บริโภคการเกษตร และเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชน ณ บ้านหนองแหย่ง หมู่ที่ 7 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
error: Content is protected !!