วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

ทัพเรือ ฝึกอบรมอาชีพให้กับทหารกองประจำการ

ทัพเรือ ฝึกอบรม พลทหาร
ให้เป็น Barista
ทำอาหาร ช่างตัดผม ช่างโยธา ช่างแอร์
เป็น อาชีพ หลังปลดประจำการ
.
“ผบ.ต้น” พล.ร.ต.ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ จัดการฝึกอบรมอาชีพให้กับทหารกองประจำการ ของหน่วย เพื่อสร้างองค์ความรู้ ทักษะ ความชำนาญในวิชาชีพสาขาต่างๆ
ทั้ง หลักสูตรบาริสต้า หลักสูตรผู้ประกอบการร้านอาหาร หลักสูตรการเกษตรผสมผสาน หลักสูตรการปรุงดินอร่อย หลักสูตรช่างตัดผมชาย หลักสูตรช่างโยธา และหลักสูตรช่างแอร์พื้นฐาน
ทำการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นข้าราชการและทหารในสังกัดกองเรือทุ่นระเบิดและหน่วยในทร.
ทั้งนี้ พลทหาร สามารถเลือกฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามความสนใจ ที่ กองบัญชาการ ฯ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
ตามนโยบายของ พล.ร.ต.ธาดาวุธ ที่มุ่งหมายให้เกิดการดูแลด้านสวัสดิการแก่ทหารกองประจำการ โดยจะสอดคล้องกับนโยบายของกองเรือยุทธการและกองทัพเรือที่มีความมุ่งหมายให้กิดการดูแลด้านสวัสดิการที่ดี ให้ความรู้ความชำนาญในวิชาชีพแก่ทหารกองประจำการ
เพิ่อให้ทหารกองประจำการสามารถนำไปต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพได้ภายหลังจากปลดประจำการไปแล้ว
ทั้งนี้เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรจากกองเรือทุ่นระเบิดฯ ด้วย
error: Content is protected !!