“โฆษกรัฐบาล” เรียกประชุม โฆษกกระทรวง ถก แนวทางPRเชิงรุกในทุก Platform

“โฆษกรัฐบาล”
เรียกประชุม
โฆษกกระทรวง
ถก แนวทางPRเชิงรุก
ในทุก Platform
เผย “บิ๊กตู่” ให้กำลังใจ คนทำงาน
ใครมีปัญหา อุปสรรค ขอให้บอก!
.
นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโฆษกกระทรวง ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางสาวรัชดา ธนาดิเรก และ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการ และโฆษกประจำกระทรวงต่างๆ ในฐานะกรรมการเข้าร่วม ที่ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
นายอนุชา กล่าวถึงแนวทางการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในชีวิตวิถีใหม่ New Normal และต้องเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ แพลตฟอร์มรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นโอกาสในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง และเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ที่ประชุมฯ ได้หารือเชิงสร้างสรรค์เพื่อบูรณาการการทำงานของรัฐบาลร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น มุ่งหวังประโยชน์ที่เกิดแก่ประชาชนเป็นสำคัญตามแนวทางที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ให้ความสำคัญ
ซึ่ง นายอนุชาฯ ได้แบ่งปันแนวทางการทำงานที่นายกรัฐมนตรีได้วางแนวทางไว้ ทั้งยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และเชิงรับ ความถี่ในการประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนในข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนสนใจ
ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลด้านการพัฒนา ความก้าวหน้าที่รัฐบาลได้วางแนวทาง โครงการเพื่อประชาชน
ทั้งนึ้ นายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจถึงผู้ทำงานทุกท่าน ขอให้ร่วมทำงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สู่ประชาชน
หากหน่วยงานใดมีอุปสรรคปัญหาในการทำงาน นายอนุชาในฐานะโฆษกรัฐบาล พร้อมให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
error: Content is protected !!