วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

ช่วย เก็บ ช่วยซื้อ ช่วยขน!

25 ก.พ. 2021
71
.
ทหารปืนใหญ่ ลพบุรี
ช่วยซื้อ ผัก ชาวสวนผัก ลพบุรี
ส่งเข้า โรงเลี้ยง
ทำอาหาร เลี้ยง พลทหาร
ทหาร ป.1 พัน.31 รอ. ออก รับซื้อพืชผักสวนครัว จาก ชาวสวนผัก ต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี เพื่อนำไปประกอบอาหารให้ทหารกองประจำการภายในหน่วยได้รับประทาน
เพื่อส่งเสริมโครงการ เศรษฐกิจพอเพียง และช่วยเหลืออาชีพเกษตรกร ในสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิดฯ
“ทหารอิ่มท้อง เกษตรกรได้ตังค์ “ ด้วย
error: Content is protected !!