วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

ด๊อกเตอร์ เต็มตัว!!

“ดร.แรมโบ้” โชว์ใบรับรอง ปริญญาเอก เป็น ด๊อกเตอร์ เต็มตัว
จบ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
“แรมโบ้” สุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผช.รมต.ประจำนายกรัฐมนตรี จบปริญญาเอก อย่างเป็นทางการแล้ว
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ออก ใบรับรองคุณวุฒิ ฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ศึกษาสำเร็จตามหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ให้ไว้ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
แหม!! มา โชว์ ใบปริญญา ช่วง ฝั่นตลบ ปรับ ครม. แบบนี้… แอบลุ้นเก้าอี้ อะไร อยู่ปะ ฮะ!!
error: Content is protected !!