วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

“กรมสมเด็จพระเทพฯ”
พระราชทาน ไม้เท้าเลเซอร์
ช่วย ผู้ป่วย โรคพาร์กินสัน
กลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
ไม้เท้า ให้ แสงกระตุ้นการเดินเมื่อผู้ป่วยมีอาการเดินติดขัด
.
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน จำนวน 500 อัน จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โดยมี คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนส่งมอบ ณกองบัญชาการกองทัพอากาศ
สำหรับไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน นี้ พัฒนาโดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งได้พัฒนาอุปกรณ์ช่วยเดินที่มีลักษณะพิเศษ เป็นไม้เท้าที่สามารถให้แสงกระตุ้นการเดินเมื่อผู้ป่วยมีอาการเดินติดขัด
โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานนามอุปกรณ์ช่วยเดินนี้ว่า “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน”
ทั้งนี้ กองทัพอากาศจะนำไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานที่ได้รับมอบดังกล่าว ให้สถานพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ นำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยพาร์กินสัน และผู้ป่วยที่มีอาการเดินติดขัด เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน และเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึงตามวัตถุประสงค์ต่อไป
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!