วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

“บิ๊กป้อม”ถก กก.ชายแดนใต้ เร่งแก้ โรคระบาด ต้นยางพารา

“บิ๊กป้อม”ถก กก.ชายแดนใต้
เร่งแก้ โรคระบาด ต้นยางพารา
โรคใบร่วงชนิดใหม่
ในพื้นที่ 5 จ.ชายแดนใต้ โดยเฉพาะนราธิวาส กว่า 8 แสน ไร่
เกษตรกร เดือดร้อน 6.8 หมื่นราย
พร้อมสั่งตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกหมู่บ้าน
ขับเคลื่อนช่วยแรงงานไทย กลับจากต่างประเทศกระทบ covid-19 ขับเคลื่อนเขตพิเศษ นราธิวาส ส่งเสริมพัฒนาศก.ภาคใต้
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯเป็นประธานการประชุม คกก.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้(กพต.) ครั้งที่ 1/2564
โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยธ. ,นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.รง ,นายอนุชา นาคาศัย รมต.นร.และ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มท. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นายกฯเปิดเผยว่า
ที่ประชุม ได้รับทราบความคืบหน้า การช่วยเหลือและพัฒนาแรงงานไทยในพื้นที่ จชต.กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ภายใต้สถานการณ์ covid-19
โดย ศอ.บต.ได้ประสานงานร่วมกับกระทรวงแรงงานในการให้ความช่วยเหลือ ด้วยการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน และการจัดหางาน ให้ตามความเหมาะสม อย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่ เป็นการเร่งด่วน
จากนั้น กพต.ได้มีการพิจารณาเห็นชอบเรื่องที่มีสาระสำคัญได้แก่ การแก้ไขปัญหาการระบาด ของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในต้นยางพารา ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ 5 จชต. เนื้อที่ 876,434 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ ประมาณ 68,400 ราย และส่วนมากอยู่ในพื้นที่จ.นราธิวาส
โดยส่งผลให้ต้นยางพารา มีปริมาณน้ำยางลดลง และยืนต้นตาย ทำให้เกษตรกรขาดรายได้ และประสบปัญหาความยากจน
พร้อมทั้งยังได้เห็นชอบโครงการแก้ปัญหาสุขภาวะ และภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่ จชต. ซึ่งจากการสำรวจ พบว่า เมื่อปี 2559 เด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะดัชนีทางสุขภาพและโภชนาการต่ำมาก
จึงได้ให้ ศอ.บต.,มท.,สธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงสุขภาพที่ดีขึ้น ของเด็กเล็ก ควบคู่กับการพัฒนาการศึกษา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พื้นที่ จชต.ในอนาคต ต่อไป
รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบ ขับเคลื่อนการจัดตั้ง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ตามนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ ต่อไปด้วย
พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ ศอ.บต.ให้เร่งประสานงาน กับกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมขับเคลื่อนโครงการเร่งด่วนให้บรรลุผลสำเร็จ อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จชต.
ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ยังได้เน้นย้ำให้ สทนช. เร่งแก้ปัญหา การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องทำให้เกิดความยั่งยืน เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งด้านการเกษตร ,อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ต่อไป
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และชุดสูท
error: Content is protected !!