วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

“บิ๊กแก้ว” ย้ำ ทหาร -ตำรวจ ปลูกฝังวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม การเป็นทหาร และตำรวจที่ดี ของประชาชน

“บิ๊กแก้ว” ย้ำ ทหาร -ตำรวจ
ปลูกฝังวัฒนธรรม
ทัศนคติ
ค่านิยม
การเป็นทหาร
และตำรวจที่ดี ของประชาชน
.
.
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ2564
โดยมี พลเอกชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พลอากาศเอกแอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พลตำรวจเอก สุวัฒน์แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และพลเอกธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์รอง ผบ.ทบ. แทน พลเอกณรงค์พันธธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบกที่ติดภารกิจในการติดตามรับเสด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ที่ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ลพบุรี เข้าร่วม ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ
พลโท เชาวลิตร สังฆฤทธิ์ โฆษกกองทัพไทย กล่าวว่า พลเอกเฉลิมพล ผบ.ทหารสูงสุด ได้เน้นย้ำให้ทุกเหล่าทัพ-สตช. สนับสนุน งาน จิตอาสาพระราชทาน และการแก้ปัญหาโควิดฯ
การเพิ่มสมรรถนะ และ ขีดความสามารถของหน่วย ในการพึ่งพาตนเอง เพิ่อลดการพึ่งพา ตปท . และ อุตสาหกรรม ป้องกันประเทศ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี นโยบายกลาโหม
และ เตรียมกำลังพลให้พร้อมตามแผนป้องกันประเทศและการตั้งกองอำนวยการยุทธร่วมในทุกมิติให้ประสานสอดคล้องกัน
และการติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชน
และ ปลูกฝังวัฒนธรรม ทัศนคติ
ค่านิยมการเป็นทหาร และตำรวจที่ดีของประชาชนมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่และปฏิบัติตามข้อบังคับ
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!