วันศุกร์, 23 กรกฎาคม 2564

“บิ๊กแก้ว”-ผบ.เหล่าทัพ เห็นชอบ ลดจำนวนนายพล ปิดอัตรา ผู้ชำนาญการ-นปก.-ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตามแนวทางกลาโหม

“บิ๊กแก้ว”-ผบ.เหล่าทัพ เห็นชอบ ลดจำนวนนายพล ปิดอัตรา ผู้ชำนาญการ-นปก.-ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตามแนวทางกลาโหม เริ่มจาก โผโยกย้าย เมย.นี้ คาดทุกเหล่าทัพ ลดได้5-10% พร้อมเดินหน้าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เน้นผลิตเอง ลดการพึ่งพาต่างประเทศ
สั่งเตรียมพร้อมกำลังพลตามแผนป้องกันประเทศ พร้อมปลูกฝังวัฒนธรรมทัศนคติค่านิยมการเป็นทหารและตำรวจที่ดีของประชาชน
.
.
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ2564
โดยมี พลเอกชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พลอากาศเอกแอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พลตำรวจเอก สุวัฒน์แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และพลเอกธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์รอง ผบ.ทบ. แทน พลเอกณรงค์พันธธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบกที่ติดภารกิจในการติดตามรับเสด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ที่ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ลพบุรี เข้าร่วม ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ
พลโท เชาวลิตร สังฆฤทธิ์ โฆษกกองทัพไทย กล่าวว่า พลเอกเฉลิมพล ผบ.ทหารสูงสุด ได้เน้นย้ำให้ทุกเหล่าทัพ-สตช. สนับสนุน งาน จิตอาสาพระราชทาน และการแก้ปัญหาโควิดฯ
การเพิ่มสมรรถนะ และ ขีดความสามารถของหน่วย ในการพึ่งพาตนเอง เพิ่อลดการพึ่งพา ตปท . และ อุตสาหกรรม ป้องกันประเทศ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี นโยบายกลาโหม
และ เตรียมกำลังพลให้พร้อมตามแผนป้องกันประเทศและการตั้งกองอำนวยการยุทธร่วมในทุกมิติให้ประสานสอดคล้องกัน
และการติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชน
และ ปลูกฝังวัฒนธรรมทัศนคติค่านิยมการเป็นทหารและตำรวจที่ดีของประชาชนมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่และปฏิบัติตามข้อบังคับ
พลตรี ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รอบโฆษกกองทัพไทย กล่าวว่า ในการประชุมคณะผู้บัญชาการทหาร ว่า ได้หารือ เรื่องการปรับโครงสร้าง ระบบงานของ บก ทท. ตามแนวทางของกลาโหม
หากได้รับภารกิจใหม่ จะให้หน่วยที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน รับทำหน้าที่ไป และให้ยุบหน่วยที่ไม่จำเป็น
และให้ชะลอการตั้งหน่วยใหม่ ที่ผบ.หน่วยระดับ พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป
ลดการแต่งตั้ง นายทหารปฏิบัติการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ชำนาญการ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิทิพิเศษอย่างเคร่งครัดเมื่อเกษียณราชการแล้วก็ไม่บรรจุเพิ่มที่คาดว่าจะสามารถลดจำนวน นายทหารชั้นนายพลได้
5-10%
ปรับปรุงระบบส่งกำลังบำรุงการฝึกศึกษาและการปฎิบัติการร่วม
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และชุดเครื่องแบบทหาร
error: Content is protected !!