วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

เขตปลอด เชื้อ!

“บิ๊กแก้ว” พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และหัวหน้า ศปม. เดินผ่านตู้พ่นละอองสเปรย์ ฆ่าเชื้อ ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ก่อนเดินเข้า บก.ทร. วังนันทอุทยาน เพิ่อนำประชุม ผบ.เหล่าทัพ
วันนี้ พลเอกเฉลิมพล สวมเครื่องแบบทหารเรือ ครั้งแรก หลังได้รับพระราชทานยศ เป็นกรณีพิเศษ “พลเรือเอก” นำประชุมผู้ บัญชาการเหล่าทัพ มี ผบ.ทร. ผบ.ทอ. ผบ.ตร. ร่วม
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป
error: Content is protected !!