วันศุกร์, 23 กรกฎาคม 2564

ถก ผบ.เหล่าทัพ ขาด “บิ๊กบึ้”

“บิ๊กแก้ว” นำ ประชุม ผบ.ทหาร-ผบ.เหล่าทัพ ที่ ทร. ขาด บิ๊กบี้. ติดภารกิจรับเสด็จฯ ที่ลพบุรี
พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด สวมเครื่องแบบทหารเรือ. ยศพระราชทาน เป็นกรณีพิเศษ “พลเรือเอก” นำประชุมผู้ บัญชาการเหล่าทัพ มี ผบ.ทร. ผบ.ทอ. ผบ.ตร. ร่วม ที่วังนันทอุทยาน กองทัพเรือ
โดยมีการประชุม”คณะผู้บัญชาการทหาร” คุยวงเล็ก กับผู้บัญชาการเหล่าทัพ ก่อน
ขาด บิ๊กบี้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ ที่ติดภารกิจรับเสด็จฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงฝึกทางการทหาร ที่ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ลพบุรี
โดยมอบ บิ๊กเป้ง พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ รองผบ ทบ มาแทน พร้อม พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ เสธ.ทบ.
error: Content is protected !!