วันศุกร์, 23 กรกฎาคม 2564

“ผบ.ทหารสูงสุด” กับเครื่องแบบทหารเรือ

“ผบ.ทหารสูงสุด” สวมเครื่องแบบทหารเรือ ครั้งแรก หลังได้รับพระราชทานยศประชุม ผบ.เหล่าทัพ ที่ ทร.
.
บิ๊กแก้ว พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด สวมเครื่องแบบทหารเรือยศพระราชทานเป็นกรณีพิเศษ “พลเรือเอก” ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศในโอกาส มาประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพที่วังนันทอุทยาน กองทัพเรือ โดยจะมีการประชุม”คณะผู้บัญชาการทหาร” คุยวงเล็ก กับผู้บัญชาการเหล่าทัพ ก่อน
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ชุดเครื่องแบบทหาร และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!