วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

เมื่อ อดีต ผบ.ทอ. ไปเป็นชาวสวนทุเรียน

เมื่อ อดีต ผบ.ทอ.
ไปเป็นชาวสวนทุเรียน
แล้วจะแก้ปัญหา
ทุเรียนโดนขโมย ยังไง?
ปลุกชาวสวนทุเรียนจันท์ฯ ร่วมมือกัน ใช้เทคโนโลยี มาใช้ดูแลสวน ป้องกันถูกขโมย ทั้งใช้ กล้องเฝ้าตรวจป้องกันขโมย -กล้องIR -sim _แบตเตอรี่ _ระบบส่งสัญญาณเข้ามือถือ-Server/Network
.
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ อดีตผบ.ทอ. ที่ ผันตัวไปเป็น ชาวสวนทุเรียน ที่จันทบุรี บ้านเกิด หลังเกษียณ . เขียนบทความ เสนอแนวคิด แก้ปัญหาที่พบบ่อยของชาวสวนคือ ทุเรียนถูกขโมย
ล่าสุด พบมีการขโมย ไป 20 ลูก ที่ สวนคมบาง ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี
พลอากาศเอก มานัต ระบุว่า ปัญหาของชาวสวนที่เกิดเป็นประจำซึ่งต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจังบนปัญหาที่เชื่อมโยงกัน
– “ความต้องการเร่งด่วนของชาวสวน”
ในการแก้ปัญหาทุเรียนถูกขโมยซึ่งเป็นเฉพาะหน้า จึงต้องนำเทคโนโลยี มาช่วย
1 เทคโนโลยีเฝ้าตรวจการบุกรุก
€ กล้องเฝ้าตรวจป้องกันขโมย
_กล้องIR
_sim
_แบตเตอรี่
_ระบบส่งสัญญาณเข้ามือถือและServer/Networkเก็บ/รวบรวมข้อมูลเป็นข้อมูลอาชญากรรม(ลักขโมย)
– “ระบบขับเคลื่อนมหานครผลไม้เมืองจันท์”
ข้อมูลBig Data ที่เชื่อมโยงการค้าธุรกิจทุเรียนที่ทันสมัยอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการเข้ากับปัญหาทุเรียนถูกลักขโมย
ส่วน ระบบควบคุมการค้าขายทุเรียน
€ ธุรกิจการค้าที่ซื่อสัตย์บนการป้องกันรับซื้อของโจร /รับซื้อทุเรียนโจร – ร่วมกันควบคุมโดยพาณิชย์จังหวัด/อำเภอ+ตำรวจ
_ บัญชีผู้รับซื้อทุเรียน/ล้ง (พาณิชย์จังหวัด/อำเภอ)
_ บัญชีผู้ขายทุเรียน (เกษตรจังหวัด/อำเภอ)
_ บัญชีสวนทุเรียนทุกสวน(เกษตรจังหวัด/อำเภอ) ควบคุมจำนวนต้น/จำนวนลูก ระดับความแก่สุก% ของทุเรียนแต่ละรุ่นในแต่ละสวนโดยใช้การนับวันดอกโรย
_ บัญชีมือตัดทุเรียน (เกษตรจังหวัด+ ข้าราชการปกครองของจังหวัด)
_ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิตอล สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระบบเข้าด้วยกันเป็น Big Data -AI (พัฒนาโดยสถาบันการศึกษา+จังหวัด/อำเภอ+อบจ)
_ ระบบการขายทุเรียนจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติทุเรียน/มีที่มาที่ไป เพื่อ
& ควบคุมปริมาณทุเรียน/ผลผลิตในแต่ละสวน-ในแต่ละปี เป็นสถิติที่จะต้องมีการรวบรวมวิเคราะห์ทั่วทั้งจังหวัด เพื่อพิสูจน์ทราบปริมาณ/สร้างมูลค่าเพิ่มและควบคุมคุณภาพภายใต้การจัดระเบียบสวน/ระบบนิเวศ: ตำแหน่งที่ตั้ง ที่ดิน แหล่งน้ำธรรมชาติ/แหล่งน้ำArtificial ระบบชลประทาน สิ่งของเครื่องใช้ในสวน ปุ๋ย สารเคมี/ยาฆ่าแมลง ชาวสวน แรงงานในสวน มือตัด ล้ง ผู้ประกอบการล้ง ระบบโลจีสติกส์/หีบห่อ/ห้องเย็น/ห้องแช่แข็ง/ตู้บรรจุ(คอนเทนเนอร์)/การขนส่งทั้ง3มิติ: ถนน/รถยนต์-เรือ-อากาศ/เครื่องบิน ปริมาณเงินหมุนเวียน ภาษี (รวบรวมศึกษาวิจัยโดยสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัยเทคนิคของจังหวัดจันทบุรี)
€เทคโนโลยีสารสนเทศทุเรียนจันท์เพื่อสร้างให้เป็นเทคโนโลยี AI , Big Data
QR เป็นระบบควบคุมคุณภาพทุเรียนโดยรวมของทั้งจังหวัดจันทบุรีเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับเพิ่มคุณภาพทุเรียนกับสร้างอำนาจต่อรองในการทำธุรกิจทุเรียนในฐานะที่ชาวจันท์ผู้เป็นเจ้าของสวนจะต้องสามารถกำหนดราคาทุเรียนเองตามฤดูกาลทางธรรมชาติ (มิใช่คนจีนกับเทคโนโลยีจีนมีอิทธิพลอยู่เหนือคนไทยบนแผ่นดินไทย)
_ ชาวสวนจันท์หันมาใช้เทคโนโลยีควบคุมการทำสวนทั้งระบบ
& ตำแหน่งทำเลที่ตั้ง/Location : Lat + Long
& ดิน GAP
& น้ำ ความชื้น
& อุณหภูมิ
& ลม
& การใช้สารเคมี(เท่าที่จำเป็น)
& การไม่ใช้สารเร่งทุเรียนนอกฤดูกาล
& สายพันธุ์ทุเรียน
& อายุต้นทุเรียน อายุดอกบาน อายุผลทุเรียน
& ขนาดของผลไม้/เกรดของผลไม้ แต่ละลูก
& เจ้าของ/ประวัติเจ้าของ
& ปฏิทินการทำสวน
& เชื้อโรคทุเรียน
& สัตว์แมลงศัตรูพืช
QR ถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้าง-เครื่องมือกำกับทุเรียน/สวนทุเรียน/ชาวสวน/มือตัด/เจ้าของล้ง/ล้ง/ผู้ประกอบการค้า/ระบบโลจีสติกส์
QR เป็นเครื่องรับประกันทุเรียนทุกลูกโดยติดอยู่ที่งวงของทุเรียนทุกลูกให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปได้ทันที
เทคโนโลยี QR ต้องถูกพัฒนาต่อยอดยกระดับขึ้นมาเป็นการพิเศษ(โดยสถาบันการศึกษาของจังหวัดจันทบุรีอุทิศทุ่มเทอย่างหนัก)เพื่อทุเรียนคุณภาพระดับโลกเป็นเป้าหมายสำคัญ
…หากทุกคนทุกฝ่าย : จังหวัด/อำเภอ-อบจ-สถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย-ชาวสวน-มือตัด-เจ้าของล้ง-ผู้ประกอบการโลจีสติกส์… ร่วมมือกันพัฒนาทุเรียนจันท์อย่างจริงจังอย่างเป็นระบบภายใต้ทิศทางมุ่งสถาปนาสร้างเกษตรกรรมฉลาด-สร้างอุตสาหกรรมแปรรูปฉลาด-สร้างเทคโนโลยีสารสนเทศฉลาด/ดิจิตอลขึ้นมาอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมแล้ว. ก็จะทำให้ทุเรียนจันท์เป็นทุเรียนชั้นเลิศ มีคุณภาพชั้นเลิศ มีราคาแพง มีมาตรฐานสูง ปราศจากการถูกลักขโมย ..สมกับการได้รับยกย่องให้เป็น “มหานครผลไม้” อย่างแท้จริง
…ใคร??? จะเป็นหัวหอกรวมพลังทุกภาคส่วนของจังหวัดเมืองจันท์สร้างอธิปไตย ให้กับทุเรียนจันท์???
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ แห่งJetta Farm
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ทุเรียน และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!