วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

“แม่ทัพเกรียง” กลับถิ่นเก่า

23 ก.พ. 2021
97
“แม่ทัพเกรียง” กลับถิ่นเก่า
พร้อม อดีตผู้การ
“กรมทหารราบที่ 25”
ใน วันครบรอบ 39 ปี
.
พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค4 และอดีต ผบ.ร.25 ร่วมงานวันสถาปนา กรมทหารราบที่ 25 ปีที่ 39 ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ 25 ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้กำลังพล และครอบครัวร่วมกันทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนา ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ มอบทุนการศึกษาให้บุตร ธิดากำลังพล โดยมี อดีตผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐภาคเอกชน กำลังพลและครอบครัวร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ กรมทหารราบที่ 25 ได้ จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพบก ตั้งอยู่ที่ ค่ายวิภาวดีรังสิต ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบัน มีพันเอก สุวัฒน์ ทองใบ เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 25 ประกอบไปด้วยหน่วยรบ หน่วยสนับสนุนการรบ หน่วยสนับสนุนการช่วยรบ มี 3 กองพันหน่วยขึ้นตรง ได้แก่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 และกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 25
error: Content is protected !!