“เจ้ากรมชายแดนทหาร” ลงพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย เก็บข้อมูล เตรียมประชุม GBC

“เจ้ากรมชายแดนทหาร”
ลงพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย
เก็บข้อมูล เตรียมประชุม GBC
คาด เตรียมถก สร้างรั้วชายแดน
.
พลโท ไพโรจน์ วิไลลักษณ์ เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร (จก.ชด.ทหาร) กรรมการและเลขานุการ GBC ไทย-มาเลเซีย พร้อมคณะ ตรวจภูมิประเทศ และ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ชายแดน เพื่อรวบรวมข้อมูลและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของการปฏิบัติงาน ตามกลไก GBC
โดยเฉพาะการปฏิบัติร่วมของ ไทย-มาเลเซีย และการปฏิบัติของศูนย์สั่งการชายแดนไทย กับประเทศเพื่อนบ้านฝั่งประเทศมาเลเซีย ในพื้นที่จุดตรวจร่วมไทย-มาเลเซีย ฐานปฏิบัติการบ้านดีดะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
และจุดตรวจร่วมไทย-มาเลเซีย ฐานปฏิบัติการบ้านดินเสมอ ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา
พร้อมหารือกับ ผู้ว่าราชการ จ. สตูล/ ผอ.ศส.ชทม.จ.สตูล ที่ ศาลากลาง จ.สตูล
error: Content is protected !!