วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯให้ องคมนตรี”เฉลิมชัย” เยี่ยมชาวบ้าน วัดดาวดึงฯ บางพลัด ที่โดนไฟไหม้

“ในหลวง”
โปรดเกล้าฯให้ องคมนตรี”เฉลิมชัย”
เยี่ยมชาวบ้าน วัดดาวดึงฯ บางพลัด
ที่โดนไฟไหม้
มอบถุงพระราชทาน พร้อมพรัราชกระแสห่วงใย
ลุย ดูที่เกิดเหตุ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ชุมชนวัดดาวดึงษาราม เขตบางพลัด ที่ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 รวม 24 ครอบครัว
พร้อมทั้งมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้อีก3 ครอบครัวซึ่งสำนักงานเขตบางพลัด ขอให้ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมรวม 27 ครอบครัว
พลเอกเฉลิมชัย องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสแสดงความห่วงใย ไปกล่าวกับครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย ซึ่งปัจจุบันพักอาศัยที่ศาลาของวัด และบ้านญาติ
โดยมีผู้มีจิตศรัทธามอบอาหารและวัตถุดิบต่างๆโดยคนในชุมชนช่วยกันแจกจ่ายและประกอบอาหาร
และสำนักงานเขตบางพลัดได้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและประสานหน่วยงานและองค์กรสาธารณกุศลมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและให้ความช่วยเหลือ
องคมนตรี ได้เยี่ยมชุมชนที่ประสบอัคคีภัยโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา 01:30 น. มีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รวมกันดับเพลิงและให้ความช่วยเหลือมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง
7 หลังคาเรือน และเสียหายบางส่วน7 หลังคาเรือน รวม 24 ครอบครัว จำนวน 70 คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บขาหัก1 คน
ที่นี่ ลักษณะชุมชนเป็นชุมชนเก่าแก่
บ้านเป็นครึ่งปูนครึ่งไม้ ประชาชนประกอบอาชีพค้าขาย. รายได้ส่วนหนึ่งแบ่งบ้านให้เช่า
error: Content is protected !!