วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

“ปลัดกลาโหม-ผบ.ทหารสูงสุด” นำทีม เสธ.3เหล่าทัพ ถก ยุทธศาสตร์ชาติ กีบบิ๊กตู่ ที่ทำเนียบฯ

ผบ.เหล่าทัพ เตรียมประชุม 24 กพ.นีั ที่ ทร.
พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม และ บิ๊กแก้ว พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทหารสูงสุด และ บิ๊กหน่อย พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ เสธ.ทบ. บิ๊กโต้ง พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ เสธ.ทร. และ เสธ.หนึ่ง พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา เสธ.ทอ. เป็นตัวแทน ผบ.เหล่าทัพ ร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2564 ที่มี พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล
ทั้งนี้ ผบ.ทหารสูงสุด และ ผบ.เหล่าทัพ มีนัดประชุม ผบ.เหล่าทัพ 24 กพ.นี้ ที่กองทัพเรือ โดยประชุม ทุกๆ 2 เดือน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และชุดเครื่องแบบทหาร
error: Content is protected !!