วันศุกร์, 23 กรกฎาคม 2564

ต้นไม้ล้มขวางถนน เรียก ทหารพัฒนา

22 ก.พ. 2021
67
ทหารชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.36 สนภ.3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) พร้อมเครื่องจักร เข้าให้การช่วยเหลือตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนน และเคลื่อนย้ายต้นไม้ออก บริเวณ ถนน ทางหลวง 105 (เเม่สอด – แม่สะเรียง) กม.ที่ 213-214 บ.ใหม่ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
เพื่อเปิดช่องทางการจราจร ให้ประชาชนใช้เส้นทางได้ตามปกติ
โดยมี อบต.แม่คะตวน และส่วนราชการในพื้นที่ สนับสนุน
error: Content is protected !!