วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

Sunday Break.

“แม่ทัพเกรียง”
ดอดเงียบ
เยี่ยมให้กำลังใจ
ลูกน้อง
และ พบปะชาวบ้านไทยมุสลิม ตามรายทาง
พร้อมเข้าวัด กินข้าวกับ พี่น้องไทยพุทธ
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ถือโอกาสในวันหยุดสุดสัปดาห์ เนื่องจากไม่ติดภารกิจสำคัญ และเคลียร์งานด้านเอกสารสำคัญ เสร็จแล้ว
วันนี้ วันอาทิตย์ จึงชวน นายทหารคนสนิท(ทส.) ไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ทหาร ตำรวจ ชุดคุ้มครองตำบล และพี่น้องประชาชน ไทยพุทธ และมุสลิม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังพื้นที่รามัน ทุ่งยางแดง กะพ้อ และปะนาเระ ปัตตานี
ในระหว่างทางได้ลงทักทาย พี่น้องประชาชน สอบถามความเป็นอยู่ สาระทุกข์สุขดิบ ตามสไตล์ แม่ทัพเกรียง
พร้อมช่วย อุดหนุนสินค้าของชาวบ้านเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ลูกน้องตามฐานปฏิบัติการต่าง ๆ
แล้วเดินทางไปพบปะพี่น้องไทยพุทธยังวัด มหิงษาราม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน กับพี่น้องไทยพุทธ พูดคุยสร้างขวัญและกำลังใจ และ สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจในภารกิจตามนโยบาย ปกป้องและรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในทุกโอกาส
error: Content is protected !!