วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

กลาโหม กองทัพ เตรียมรวบรวมข้อมูล จากการอภิปรายฯ ไปใช้พัฒนา-เสริมสร้างกองทัพ

กลาโหม กองทัพ
เตรียมรวบรวมข้อมูล
จากการอภิปรายฯ
ไปใช้พัฒนา-เสริมสร้างกองทัพ
เพื่อเป็นกลไกหลักของรัฐบาล
ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ยัน กลาโหม ไม่เคยมีนโยบายในการไปบิดเบือน ให้ร้ายกับกลุ่มบุคคลใด สร้างความแตกแยกของคนในชาติ
ท่ามกลางบิดเบือนข้อมูล- Fake News
.
หลังปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห.กล่าวว่า กองทัพเป็นของประชาชนและยังดำรงจุดยืนอันมั่นคงในการทำหน้าที่ ร่วมปกป้องการดำรงอยู่ของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รวมทั้งผลประโยชน์ของชาติเคียงข้างกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรยกฯ และรมว.กห. ได้ย้ำสั่งการในที่ประชุมสภากลาโหม ให้ทุกเหล่าทัพดำรงจุดยืนอันสำคัญนี้ เคียงข้างกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมสร้างความรัก ความสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชาติ เพื่อเป็นกำลังหลักสำคัญ “รวมไทยสร้างชาติ” ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศในทุกมิติไปข้างหน้า
โดยย้ำให้ความสำคัญในการติดตาม ศึกษาและวิเคราะห์ ถึงสถานะการดำรงอยู่ของประเทศอย่างสมดุลและมั่นคง ท่ามกลางการเผชิญหน้าของมหาอำนาจโลกในภูมิภาค ที่เชื่อมโยงต่อสถานการณ์ภายในประเทศ
โดยเราทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ เข้าใจและเท่าทัน ไม่ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสร้างความแตกแยกกันเองภายในชาติ ที่อาจส่งผลให้การพัฒนาผลประโยชน์ของประเทศต้องชะลอตัวหรือหยุดชะงัก
โฆษก กห.กล่าวย้ำเพิ่มเติมว่า ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคมที่มีมาต่อเนื่อง การดำเนินงานของหน่วยงานความมั่นคง และ กห. จำเป็นต้องประสานและทำหน้าที่ร่วมกันอย่างใกล้ชิด ทั้งการติดตาม การทำความเข้าใจและบังคับใช้กฎหมาย เฉพาะกับการปฏิบัติของกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดี อันส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศโดยรวม
และขอยืนยันว่า กลาโหม ไม่เคยมีนโยบายในการไปบิดเบือน ให้ร้ายกับกลุ่มบุคคลใด อันนำมาซึ่งความแตกแยกของคนในชาติ
ท่ามกลางสถานการณ์การบิดเบือนข้อมูลและการเผยแพร่ข่าวปลอม ( Fake News ) ที่มีในสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น
ทั้งนี้ กห. โดยทุกเหล่าทัพ ขอขอบคุณและน้อมรับความคิดเห็นของฝ่ายนิติบัญญัติทุกท่าน จากการอภิปรายที่ผ่านมา เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาและเสริมสร้างกองทัพ ให้สามารถเป็นกลไกหลักของรัฐบาลในการทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเคียงข้างกับประชาชนต่อไป
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน
error: Content is protected !!