“แม่ทัพเกรียง”ต้อนรับ”บิ๊กหนุ่ย ตรวจเยี่ยมการส่งกำลังบำรุงของส่วนกองทัพภาคที่ 4

19 ก.พ. 2021
141
“แม่ทัพเกรียง”ต้อนรับ”บิ๊กหนุ่ย”ตรวจเยี่ยมการส่งกำลังบำรุง​ และมอบนโยบายนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ตอบสนองทุกภารกิจ
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลเอก ธรรมนูญ วิถี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เดินทางมาตรวจเยี่ยมการส่งกำลังบำรุงของส่วนกองทัพภาคที่ 4 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยมี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4​ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และผู้บังคับบัญชาหน่วยในกองทัพภาคที่ 4 ให้การต้อนรับ
จากนั้นพลเอก ธรรมนูญ ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย รับฟังบรรยายสรุปภารกิจการดำเนินงาน ด้านการส่งกำลังบำรุงก่อนเดินทางตรวจเยี่ยมกิจการ คลังอุปกรณ์ต่าง ๆ ของหน่วย และรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง ก่อนมอบแนวทางนโยบายให้หน่วยยึดถือและปฏิบัติ
ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 4 มีภารกิจในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการส่งกำลังบำรุงนั้นมีหน่วยเฉพาะกิจอโณทัย เป็นหน่วยหลัก รับผิดชอบในการสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุง เพื่อให้หน่วยสามารถปฎิบัติภารกิจในความรับผิดชอบได้อย่างต่อเนื่อง ทันเวลา รวมถึงทำหน้าที่กำกับดูแลกำลังพล ซึ่งปฎิบัติหน้าที่ในส่วนราชการของกองทัพบก ให้มีขีดความสามารถ สนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
error: Content is protected !!