วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

ทหารพัฒนา จิตอาสาฯ และชาวน่าน ร่วมใจ ทาสี อาคารเรียน โรงอาหาร ศาลาพักผ่อ

19 ก.พ. 2021
160
สี สดใส
ดึงดูดใจ เด็กๆ
ทหารพัฒนา จิตอาสาฯ และชาวน่าน
ร่วมใจ ทาสี อาคารเรียน โรงอาหาร ศาลาพักผ่อน
หลังช่วยกันซ่อมแซม เสร็จ
.
พันเอก รฐนนท รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 (นพค.31) สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บก.ทัพไทย นำกำลังพลจิตอาสา พัฒนา “ทาสีโรงเรียนบ้านดอนเฟือง” ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน ทั้งทาสี อาคารเรียน โรงอาหาร และศาลาพักผ่อน
หลังจากที่ได้ดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการพัฒนาบริเวณโรงเรียนให้น่าอยู่ ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ในการเรียน
โดยมี กำลังพล นพค.31 ร่วมกับ ส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน, จิตอาสาพระราชทาน และนักเรียน ในพื้นที่ ต.เรือง อ.เมืองน่าน 100 คน ร่วมกิจกรรม
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!