วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

“บิ๊กหนุ่ย” ตรวจเยี่ยมการส่งกำลังบำรุง คลังอุปกรณ์ กองทัพภาค4-กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า

19 ก.พ. 2021
218
“บิ๊กหนุ่ย”
ตรวจเยี่ยมการส่งกำลังบำรุง
คลังอุปกรณ์
กองทัพภาค4-กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า
-ฉก.อโณทัย”
“แม่ทัพเกรียง” เพื่อนเกลอ ต้อนรับ
.
พลเอก ธรรมนูญ วิถี ผู้ช่วย ผบ.ทบ. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการส่งกำลังบำรุง ของกองทัพภาคที่ 4 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
โดยมี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เพื่อนร่วมรุ่น ตท.22 พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาหน่วยในกองทัพภาคที่ 4 ต้อนรับ
พร้อมตรวจเยี่ยมกิจการ คลังอุปกรณ์ต่าง ๆ ของหน่วย เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และมอบแนวทาง นโยบายให้หน่วยยึดถือและปฏิบัติต่อไป
ปัจจุบัน กองทัพภาคที่ 4 มีภารกิจในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการส่งกำลังบำรุงนั้น มีหน่วยเฉพาะกิจ อโณทัย เป็นหน่วยหลัก รับผิดชอบในการสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุง เพื่อให้หน่วยสามารถปฎิบัติภารกิจในความรับผิดชอบได้อย่างต่อเนื่อง ทันเวลา รวมถึงทำหน้าที่กำกับดูแลกำลังพล ซึ่งปฎิบัติหน้าที่ในส่วนราชการของกองทัพบก ให้มีขีดความสามารถ สนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ชุดเครื่องแบบทหาร และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!