วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

ม็อบ หนุน “มิน อ่อง หล่าย” โผล่! หน้าสถานทูตฯ

ม็อบ หนุน “มิน อ่อง หล่าย”
โผล่! หน้าสถานทูตฯ
ม็อบแรก ที่หนุน รัฐประหาร เมียนมา
.
.
นักธุรกิจไทย ให้กำลังใจ “พลเอก มิน อ่อง หล่าย” และ กองทัพ เมียนมา Tatmadaw ยื่นจดหมาย ผ่านสถานทูตฯเมียนมา ย้ำสัมพันธ์อันแนบแน่น กับผู้นำกองทัพไทย และได้รับเครื่องราชย์ฯสูงสุด จากกองทัพไทย
MR.THANOMSAK NUANSEST
Business Network Coordinator , on behalf of Business Associations and Thai nationals. นำทีม ยื่นหนังสือให้กำลังใจ Senior General Min Aung Hlaing Commander-in-Chief of Myanmar Defence Services
Chairman of State Administration Council ,The Republic of the Union of Myanmar
error: Content is protected !!