วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

ทรงคล่องแคล่ว ทรง เป๊ะ! ในการกระโดดร่ม ย้อนชม……ภาพ เมื่อ 40ปี ที่แล้ว

“ในหลวง ร.10” เมื่อครั้ง ทรงเป็น พลโทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวิชราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชอิสริยยศในขณะ
นั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธี เปิดการใช้บอลลูน เพื่อการกระโดดร่ม และทรง
กระโดดร่มจากบอลลูน เป็นพระองค์แรก เมื่อวันที่ 23 กย.2524 ที่สนามกระโดดร่ม พัชรกิติยาภา ค่าย
เอราวัณ จ. ลพบุรี

error: Content is protected !!