วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

“แม่บ้านกลาโหม” เยี่ยม รร. กลาโหมอุทิศ

“แม่บ้านกลาโหม”
เยี่ยม รร. กลาโหมอุทิศ
พร้อมมอบอุปกรณ์ สำนักงาน
และ อุปกรณ์ป้องกัน โควิดฯ
.
“คุณเปิ้ล” รมิดา อินทรเจริญ นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มอบเครื่องเลเซอร์ปริ้นเตอร์ และสิ่งของต่างๆให้กับคณะครูโรงเรียนกลาโหมอุทิศ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ ๙ กลาโหมอุทิศ เพื่อให้ทางโรงเรียนไว้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
ที่ ห้องประชุมโรงเรียนกลาโหมอุทิศ จังหวัดนนทบุรี
error: Content is protected !!