วันศุกร์, 23 กรกฎาคม 2564

“แม่ทัพภาค3” นำกำลังพล ออกกำลังกาย “เดิน วิ่ง ปั่น เกษตรเขาฟ้า”

18 ก.พ. 2021
130
“แม่ทัพภาค3” นำกำลังพล ออกกำลังกาย “เดิน วิ่ง ปั่น เกษตรเขาฟ้า”
เส้นทางสวยงาม
เยี่ยมชม โครงการทหารพันธุ์ดี
ตรวจ พื้นที่ รอบค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ไปด้วยในตัว
“แม่ทัพต้น” พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาค 3 ร่วมกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น เกษตรเขาฟ้า เพื่อสุขภาพ”
พร้อมได้เยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดี และ พื้นที่บริเวณรอบค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
โดยมี พันเอก สกนธ์ เพชรทอง รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ผู้แทน ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ต้อนรับ
ใน พื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลก
error: Content is protected !!