วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

หลวงพ่อป้อม” ลุกขึ้นแจง
ครั้งแรก ในศึกอภิปรายฯ
.
ยอมรับ ยังไม่เคยเห็นแผนภูมิ
ขบวนการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ฯ ตามที่สส.ได้นำมาอภิปรายฯ
พร้อมขอเวลาในการสอบสวนว่าเป็นมาอย่างไร เพราะเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ในระดับล่าง
ขอเวลา เมื่อได้คำตอบแล้วผมจะมาชี้แจงให้สมาชิกได้รับทราบ
ส่วนเรื่องคำปฏิญาณตน
ต่อธงชัยเฉลิมพล ที่บอกว่าผมไม่ได้กล่าวข้อความการถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อรัฐธรรมนูญ นั้น มันเป็นคนละกรณีกัน ข้อความก็ต่างก็ต่าง มันเป็นเรื่องของธงชัยเฉลิมพล ที่ผมได้นำทหารไปรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นคนละเรื่อง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม
error: Content is protected !!