วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

เลิฟ เลิฟ

The Unconditional Love
“ในหลวง” ทรงพระราชทาน ความสุข ผ่าน การ์ตูนฝีพระหัตถ์
ที่เต็มไปด้วย หัวใจ และรอยยิ้ม
เป็น “บันทึกแห่งความสุข “
ภาพวาดฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญลงจัดพิมพ์ในสมุดพระราชทาน ” บันทึกแห่งความสุข ” โดยจัดพิมพ์เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
.
เพจ:คนรักเจ้าคุณพระสินีนาฎฯ
error: Content is protected !!