วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

236 ปี วันชนะศึกทุ่งลาดหญ้า

17 ก.พ. 2021
902
“ผบ.รุ่ง” พล.ต.ชิษณุพงศ์ รอดศิริ ผบ.มทบ.17 นำกำลังพล มทบ.17 จัดพิธีสดุดีวีรชนทหารกล้า บวงสรวงดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของ สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ 1 และดวงวิญญาณของวีรชนทหารกล้า
เนื่องในโอกาสครบรอบ วันชนะศึกทุ่งลาดหญ้า ครบรอบ 236 ปี ณ อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ อ.เมือง จ กาญจนบุรี
error: Content is protected !!