วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

มทภ.4​ ตรวจเข้มป้องโควิด​19​ ในการทดสอบนักเรียนนายสิบ​กองทัพบก

17 ก.พ. 2021
126

พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ มทภ.4 ตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ของผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบประจำปี 2564 เน้นย้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน ยึดความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และตรวจสอบได้

ตามที่ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ.กำหนดให้มีการเปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ให้แก่ผู้ที่สนใจ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่สะดวกในการเดินทางมาสมัครในส่วนกลาง เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและเด็ก ทั้งได้ความสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่าย และเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

สำหรับการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบของกองทัพบก มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ซึ่งการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแล้ว คะแนนจะรวมกันโดยคณะกรรมการส่งเข้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เพื่อทำการทดสอบในภาควิชาการ สัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย ตรวจประวัติ/หลักฐานต่าง ๆ ต่อไป

โดยเน้นการปฏิบัติตาม ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก อย่างเคร่งครัด ในพื้นที่ภาคใต้ได้กำหนดให้มีสนามสอบ 5 สนาม ในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยใช้สถานที่ของ​ มทบ.41,มทบ.42,มทบ.43,มทบ.45 และ มทบ.46 ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกสนามทดสอบที่ใกล้เคียงได้ ขณะที่คณะกรรมการแต่ละภูมิภาคจะมีการคละกันในแต่ละพื้นที่ เพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งจะมีกรรมการจากกรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นกรรมการกลางตรวจสอบความเป็นมาตรฐานทุกสถานี ตลอดจนอุปกรณ์ในการทดสอบ กำหนดโดยมาตรฐานกลางจาก ยศ.ทบ. เน้นย้ำมาตรฐานการฆ่าเชื้อทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ตลอดการทดสอบ

โดย มทภ.4 กล่าวว่าการกระจายสนามสอบเป็น 5 สนามมีวัตถุประสงค์ที่จะอำนวยความสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง​ ขณะที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ถือเป็นการเปิดโอกาส ให้กับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าเป็นนักเรียนนายสิบในส่วนภูมิภาคมากขึ้น การดำเนินการเป็นในรูปแบบคณะกรรมการ ตามมาตรฐานแบบเดียวกันทั่วทั้งประเทศ ยึดมาตรการ Social distancing อย่างเคร่งครัด ขอให้พ่อแม่พี่น้องและประชาชนมีความมั่นใจในความบริสุทธิ์ยุติธรรม เพราะทุกสนามมีการยึดถือมาตรฐานของการสอบ มีคณะกรรมการกลางตรวจสอบ ป้องกันการทุจริต ปิดช่องโหว่ทุกช่องทาง

อยากฝากไปถึงผู้ปกครองหากพบการทุจริต มีการแอบอ้างเรียกเก็บเงินเพื่อเป็นนักเรียนนายสิบให้แจ้งข้อมูลมาทางกองทัพ หรือแม่ทัพภาคที่ 4 โดยด่วน ขอให้น้องๆ ทุกคนที่มีโอกาส มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มุ่งมั่นและตั้งใจในการทดสอบ เพื่อเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกัน เป็นครอบครัวกองทัพบก เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิด

error: Content is protected !!