วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

“V. Mahidol”

สถานทูต ออสเตรเลีย รวมภาพ
“พระเจ้าอยู่หัว วชิราลงกรณ์”
เมื่อครั้งทรงศึกษา ที่ ออสเตรเลีย
ที่King’s School
วิทยาลัยการทหาร Duntroon
รวม6ปีครึ่ง
พร้อมบท สัมภาษณ์พระสหาย
ขณะทรงศึกษา ทรงมีพระนามเรียกขานว่า Staff Cadet V.Mahidol
สถานทูตออสเตรเลีย
จัดทำ สารคดีฯถวาย ให้ทอดพระเนตร และออกอากาศ ในข่าวราชสำนัก 16-18 กพ.2564
.
15กพ.2564 เวลา19.23 น….พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลีย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทำเนียบเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย นายแอลลัน เจมส์ มักคินนัน เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การทูต และเจ้าหน้าที่ประจำสถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย และคู่สมรส เฝ้าฯรับเสด็จ
จากนั้น เสด็จเข้าห้องประทับรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย ในสมุดที่ระลึก แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องพิธี เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ต่อจากนั้น เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก และกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลีย
พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการภาพถ่าย “การเสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลียของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อปี 2505
และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเครือรัฐออสเตรเลีย” ตามลำดับ
สำหรับวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลีย ดำเนินการจัดทำโดยสถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงศึกษาระดับเตรียมทหาร ณ King’s School เขตพารามัตตา นครซิดนีย์ และวิทยาลัยการทหารชั้นสูง ที่วิทยาลัยการทหาร Duntroonกรุงแคนเบอร์รา
โดยนำเสนอภาพเหตุการณ์ในขณะนั้น และบทสัมภาษณ์พระสหายร่วมชั้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งในเวลาต่อมา พระสหายร่วมชั้นหลายคน ได้เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในกองทัพและรัฐบาลออสเตรเลีย
โดยทรงเข้ารับการศึกษาระดับเตรียมทหาร ที่คิงส์สกูล เขตพารามัตตา นครซิดนีย์ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2513 ถึงเดือนพฤษภาคม 2514 และทรงเข้าศึกษาในวิทยาลัยการทหารชั้นสูง ที่วิทยาลัยการทหารดันทรูน กรุงแคนเบอร์รา ระหว่างเดือนพฤษภาคม2515 ถึงเดือนธันวาคม 2519
และทรงได้รับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต (การศึกษาด้านการทหาร) คณะการศึกษาด้านการทหาร จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์
นอกจากนั้น ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 12 กันยายน 2505
ซึ่งเป็นครั้งแรกที่พระประมุขจากประเทศไทย เสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย โดยทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนเกือบทุกรัฐของเครือรัฐออสเตรเลีย นับเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เรื่องราวของการเสด็จพระราชดำเนินในคราวนั้น ยังคงตราตรึงอยู่ในใจของชาวออสเตรเลียและชาวไทย และก่อเกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีที่ต่อยอดเป็นโครงการความร่วมมือด้านต่าง ๆ ที่มีมาจนถึงปัจจุบัน
:ข่าวราชสำนัก
error: Content is protected !!