วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

“บิ๊กตู่”สั่ง “กอ.รมน.- ศรชล.” เฝ้าระวัง ป้องกันโควิดฯ สายพันธ์แอฟริกาใต้

“บิ๊กตู่”สั่ง “กอ.รมน.- ศรชล.”
เฝ้าระวัง ป้องกันโควิดฯ สายพันธ์แอฟริกาใต้
แนะสร้างความเข้าใจประชาชน
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ให้ตื่นตระหนก
พลตรี ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า ตามที่กรมควบคุมโรครายงานการตรวจพบ ผู้ติดเชื้อ โควิด-19 สายพันธ์แอฟริกา (South African Variant) เป็นรายแรกของประเทศไทย ซึ่งได้เดินทางกลับมาจากประเทศแทนซาเนียโดยตรวจพบระหว่างการกักตัวในสถานกักกันโรคแห่งรัฐ ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 สายพันธ์แอฟริกา (South African Variant) ยังไม่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในประเทศไทย เป็นการตรวจพบจากผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศในพื้นที่แถบแอฟริกา นั้น
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมน.) ได้มีความห่วงใยต่อเหตุการณ์ดังกล่าว จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสั่งการของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)
โดยมอบหมายให้หน่วยงานของ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ที่มีพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเล บูรณาการประสานงานร่วมกับ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ตรวจสอบพื้นที่ท่าเรือ, เรือสินค้า รวมถึงลูกเรือที่เดินทางมาจากแถบพื้นที่แอฟริกา ในการผ่านเข้า-ออกให้ครอบคลุมทุกช่องทาง เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรอง โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
และขอให้ติดตามสถานการณ์และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบในข้อมูลอย่างถูกต้อง ไม่ให้เกิดความตื่นตระหนก
พร้อมรณรงค์เน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข และข้อสั่งการของ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) อย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้ มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เกิดขึ้นในพื้นที่
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
error: Content is protected !!