วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

เจ้าฟ้าหญิงนักรบพิเศษ ทรงกล้าหาญ จาก ดิ่ง พสุธา สู่ พรานเวหา ทรงFirst Jump แล้ว


“พระองค์ภา” ทรง First Jump แล้ว เมื่อเช้าวันนี้ ในการฝึก แบบ HALO
ดิ่งพสุธา ด้วย Mi-17 และร่ม MC-5 และ ทรงกระโดด อีกครั้งช่วงบ่าย โดยจะทรงกระทำการกระโดดร่ม วันละ 2 จั๊มพ์ ให้ครบ 26 จั้มพ์ จึงจะจบครบทั้งหลักสูตร แทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงทางยุทธวิธี ที่มีทั้ง HALO และ HAHO
หากจบการฝึก พระองค์จะเป็น นายทหารหญิง พระองค์แรก ที่จบ HAHO ติดอาร์ม “พรานเวหา”

.

พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา “เสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์” ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงทางยุทธวิธี เป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.) จ.ลพบุรี

โดยเริ่มการฝึก ในอุโมงค์ลม ที่ศูนย์สงครามพิเศษ เพื่อฝึกท่าทาง เวลาเหินอยู่กลางอากาศ การบังคับทิศทาง ของตนเอง เมื่อ 14 กพ.2564

ก่อนที่ วันนี้ 15 ก.พ. 2564 เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงกระทำการฝึกกระโดดร่ม ครั้งแรก First Jump สำหรับการฝึกหลักสูตรนี้ ด้วยการใช้ร่มแบบกระตุกเอง Free Fall

โดยทรงทำการฝึก วันละ2 จั้มพ์ ในช่วงเช้า 1 จั้มพ์ และบ่ายอีก1จั้มพ์ โดยพระองค์ จะทรงทำการฝึกรวมทั้งหมด26 จั้มพ์

โดยวันนี้ ทรงทำการฝึกครั้งแรกในหลักสูตร HALO ดิ่งพสุธา ด้วย Mi-17 และร่ม MC-5 ที่วันแรกนี้ ครูฝึกจะยังดูแลอย่างใกล้ชิด

โดยเมื่อทำการFirst Jump แล้ว จะทรงกลับเข้าไปฝึกในอุโมงค์ลม เรื่องการปรับท่าทางต่างๆ

ทั้งนี้ ในการฝึก จะฝึกโดดร่มจาหเครื่องบิน 3 แบบ ที่ความสูง และความเร็ว แตกต่างกัน ทั้ง Mi-17  C295 W และ C-130

ใน หลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงทางยุทธวิธี นี้ พระองค์จะทรงทำการฝึก แบบ HALO (High Altitude Low Opening) ที่ เป็นการโดดร่มแบบโดดสูง และเปิดร่มต่ำ หรือ ดิ่งพสุธา ก่อน อันเป็นการกระโดด ณ ตำบลเหนือพื้นที่ของข้าศึก เพื่อปฏิบัติการทางยุทธวิธีภาคพื้นดิน

จากนั้นจะทรงทำการฝึกHAHO (High Altitude High Opening ) ที่ เป็นการโดดร่มแบบโดดสูง และเปิดร่มสูง เป็นยุทธวิธีของการแทรกซึมเบื้องสูงของทางทหาร เป็นการโดดนอกพื้นที่ของข้าศึก แต่ลง ไปในพื้นที่ หรือหลังแนวของข้าศึก เพื่อปฏิบัติการทางยุทธวิธีภาคพื้นดิน ที่จะเป็นหลักสูตร ขึ้นสูงสุดของ หน่วยรบพิเศษ

หาก พระองค์ จบการฝึกหลักสูตร HAHO นี้ จะถือว่า พระองค์ เป็น นายทหารหญิง เป็นนายทหารหญิง ชั้นนายพล ชั้นพลเอกหญิง พระองค์แรก ที่จบหลักสูตรนี้ อย่างเป็นทางการ และจะทรงเป็น “พรานเวหา” ได้รับเครื่องหมาย HAHO และพรานเวหา ประดับเครื่องแบบ

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราโชบายว่า การประดับ เครื่องหมายใด ทหารผู้นั้น จะต้องผ่านการฝึกด้วยตนเอง จริงๆ ไม่ใช่ ได้แบบ กิตติมศักดิ์

โดยที่ผ่านมา ทหารพลร่มหญิง ของหน่วยรบพิเศษ มักจะทำการฝึก อบรมหลักสูตร HALO ดิ่งพสุธา เท่านั้น เพื่อใช้ในการแข่งกีฬาโดดร่ม

ที่สำคัญ จะถือเป็น เกียรติยศ อันสูงสุด และความปลาบปลื้ม แก่ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และทหารรบพิเศษ ชาวหมวก แบเร่ต์แดง ทั้งปวง ที่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงเข้ารับการฝึกกับ หน่วยรบพิเศษ ในหลักสูตรนี้

อันจะสะท้อนความเป็น เจ้าฟ้านักรบพิเศษหญิง ที่แข็งแกร่ง กล้าหาญ และ พระปรีชาสามารถ ประหนึ่งทหาร ที่เป็นบุรุษ

หลังจากที่ ทรงโอนย้ายจาก อัยการ มาเป็น นายทหารหญิง แล้ว ในยามนี้ พระองค์ทรงเป็นนายทหารหญิง อย่างเต็มภาคภูมิแล้ว

ทรงพระเจริญ

 

แฟ้มภาพ : ศูนย์สงครามพิเศษ

Copyright :llpch.news

error: Content is protected !!