วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

” King of The Battle “

ทหาร ค่ายจิรประวัติ
ฝึกความพร้อมรบ
กองพัน ปืนใหญ่สนาม
เสริมแกร่ง “ราชาแห่งสนามรบ”
.
พลตรี อำนาจ ศรีมาก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 เปิดการฝึกและประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยกองพันปืนใหญ่สนาม 2564 โดยคณะกรรมการกองทัพบก ศูนย์การทหารปืนใหญ่ หน่วยรับการประเมินผลกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ณ สนามกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
โดยมี พันเอก เสมอ แจ่มใส ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ให้การต้อนรับและร่วมพิธี ซึ่งประกอบด้วย การตรวจสภาพความพร้อมรบ, การแสดงนวัตกรรมการฝึกของหน่วยทหารปืนใหญ่ และการทดสอบการปฏิบัติงานเป็นชุด
โดย คณะกรรมการกองทัพบก ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เพื่อให้กำลังพลในหน่วยระดับกองร้อยทหารปืนใหญ่มีความชำนาญเป็นบุคคล และเป็นหน่วย ในการปฏิบัติการด้านการรบ ตามสถานการณ์และยุทธวิธีต่างๆ ซึ่งจะทำการประเมินผลการฝึกในห้วงวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมี พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ให้การต้อนรับและร่วมปฏิบัติภารกิจ
และ พันเอก วรพงษ์ รอตภัย รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 หัวหน้าคณะกรรมการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 และคณะ เดินทางร่วมประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยกองพันปืนใหญ่สนาม ประจำปี 2554 จากคณะกรรมการกองทัพบก ศูนย์การทหารปืนใหญ่ โดยมีหน่วยรับการประเมินผลคือ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 มีการปฏิบัติที่สำคัญประกอบด้วย การปฏิบัติ ณ ที่รวมพลทางยุทธวิธี, การแสวงหาข้อตกลงใจทางทหาร, การซักซ้อมบนภูมิประเทศจำลอง, การเคลื่อนย้ายเข้าที่ตั้งยิง, การดำเนินการภารกิจยิงปืนใหญ่ด้วยกระสุนจริง ณ สนามฝึกยิงปืน มณฑลทหารบกที่ 31 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ในห้วงวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ได้ทำการฝึกและประเมินการฝึกเป็นหน่วยกองพันปืนใหญ่สนาม ประจำปี 2564 โดยคณะกรรมการกองทัพบก มีการปฏิบัติด้านการตรวจความพร้อมรบ, การเคลื่อนย้ายทางธุรการ, การปฏิบัติในการรวมพลขั้นต้น, การแสวงหาข้อตกลงใจของกองพันปืนใหญ่สนาม, การเคลื่อนย้ายทางยุทธวิธี, การปฏิบัติในที่ตั้งยิ่งสนับสนุนการเข้าตีในเวลากลางคืน, การยิงสนับสนุนขยายผล และการยิงสนับสนุนการตั้งรับ บริเวณพื้นที่ยิงปืน มณฑลทหารบกที่ 31 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
: กองทัพภาค3
error: Content is protected !!