วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

”เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” จะทรง ดิ่งพสุธา First Jump ฝึกโดดร่มขั้นสูง

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และชุดเครื่องแบบทหาร
”เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา”
จะทรง ดิ่งพสุธา First Jump
ฝึกโดดร่มขั้นสูง
กับ หน่วยรบพิเศษ
ใน วันพรุ่งนี้ 15กพ.
ส่วนวันนี้ เป็นคลิป การซ้อมการเตรียมการ ของทีมครูฝึก เท่านั้น
.
พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ตำแหน่ง ‘เสนาธิการ’ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา จะทำการฝึก หลักสูตร แทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธี เป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.) จ.ลพบุรี
โดยจะทรงทำการฝึก การทรงตัว ท่าทางในอากาศ และการบังคับทิศทาง ในอากาศ ที่อุโมงค์ลม
และทรงทำการฝึก หลักสูตร แทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธี หรือที่ ทหารรบพิเศษ เรียกว่า Free Fall คือ กระโดดร่ม แบบกระตุกเอง จากที่ ทรงเคยฝึกกระโดดร่ม แบบ Static Line มาแล้ว
โดยการฝึกกระโดดร่มแบบ Free Fall นี้ จะมีทั้งการฝึก แบบ HAHO และ HALO
ก่อนหน้านี้ พระองค์ภาฯ เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ เรียนสรีรวิทยาการบิน และเข้าห้องปรับความดัน กองทัพอากาศ ก่อนไปโดดร่ม
วันที่15 กพ. จะทรงFirst Jump ส่วนวันนี้ ภาพที่เผยแพร่ เป็นการซ้อมเตรียมการของทีมครูฝึก
error: Content is protected !!