เข้มข้น!!

“คณะอนุกรรมการ จะนะ” พบ “กลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น” ทวงสัญญา ตั้ง กรรมการร่วม3ฝ่าย โวย มีกลุ่มสนับสนุน มาด้วย
นาย ประสาน หวังรัตนปราณี ผช.รมต.ประจำ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และมือกฏหมาย พร้อม นาย สุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกฯ ประธานคณะอนุกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่ เมืองต้นแบบที้ 4 อ.จะนะ จ.สงขลา” และคณะอนุกรรมการ ลงพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา พบปะ “กลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น” ที่เคยไปชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาล ที่ รพ.จะนะ
นายประสาน กล่าวว่า การที่ลงมาวันนี้ เพราะต้องการคุยกับ ทั้ง2 กลุ่ม ทั้งฝ่ายสนับสนุน และคัดค้านการสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ เพราะทั้ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เน้นย้ำว่า รัฐบาล อยากให้ชาวจะนะรักกัน ไม่อยากให้คนจะนะ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
“วันนี้ ผมมาประชุมกับ จนท. ส่วนราชการต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือในการตรวจสอบ แต่มีคนสั่งการ ไม่ให้เอกสาร แก่คณะอนุกรรมการ แต่มาวันนี้ เราได้เอกสารมาเกือบครบ แล้ว เพราะจะเร่งสรุปผล ” นายประสาน ระบุ
ทั้งนี้ ในที่ประชุม แกนนำ กลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น ไม่พอใจที่มีชาวบ้าน กลุ่มสนีบสนุนมารอ พบคณะ ด้วย
และได้เสนอให้ ตั้งคณะอนุกรรมการร่วม 3 ฝ่าย ตามที่ได้ตกลงกันไว้ เมื่อครั้งที่ กลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น ไปชุมนุมที่หน้าทำเนียบฯ แต่กลับมาตั้ง คณะอนุกรรมการฯ 2 ชุดก่อน
นายประสาน ชี้แจงว่า ต้องรอผลการตรวจสอบ และข้อมูล จากคณะอนุกรรมการฯ ก่อน จึงจะตั้ง คณะกรรมการร่วม3 ฝ่าย ได้
แต่แกนนำกลุ่ม ยื่นข้อเสนอ ต้องตั้ง ใน 15 วัน พร้อมเสนอให้ย้าย จนท. ที่ดิน-ศอ.บต. และ นายอำเภอ จะนะ
error: Content is protected !!