วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

ทบ. เตรียมสอบ-คัดเลือก กว่า 1.8 หมื่น ผู้สมัคร นักเรียนนายสิบทบ. 15ก.พ.นี้

“บิ๊กบี้” สั่งใช้แผน ปรับกระจายสนามสอบ ในทุกกองทัพภาค ช่วยลดภาระผู้สมัคร สอดรับ มาตรการโควิด
พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. กล่าวว่า การสอบคัดเลือกบุคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก(นนส.) ประจำปีการศึกษา 2564 นอกจากจะได้ขยายห้วงเวลาและใช้ช่องทางการรับสมัครด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ แล้ว
กองทัพบก ยังได้ปรับกระบวนการจัดสอบคัดเลือกให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน โดยมอบให้ทุกกองทัพภาคเป็นหน่วยจัดการสอบในแต่ละพื้นที่ มีการกระจายสนามสอบไปยังค่ายทหารในภูมิภาคให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ตามมาตรการ ป้องกันไวรัสโควิดฯ
และเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกอย่างเต็มที่ ด้วยเพราะตระหนักดีว่าผู้สมัครส่วนใหญ่เป็นบุคลที่มีความตั้งใจและมีใจรักในอาชีพทหาร กองทัพบกจึงประสงค์ที่จะให้การดูแลตั้งแต่ขั้นตอนแรกของกระบวนการรับราชการ
โดยในการสอบคัดเลือกขั้นแรกคือการทดสอบสมรรถภาพทางกาย วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564
และการสอบขั้นที่2 การทดสอบภาควิชาการ สัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย ตรวจประวัติ/หลักฐาน ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2564นั้น การจัดสอบทั้ง 2 ขั้นตอน กองทัพบกได้กระจายสนามสอบไปในพื้นที่ส่วนภูมิภาค
และมอบให้กองทัพภาค1-4 เป็นหน่วยดำเนินการ โดยมีกรมยุทธศึกษาทหารบก รับผิดชอบและอำนวยการสอบในภาพรวม หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจัดทีมคณะกรรมการทดสอบร่างกายเดินทางไปทดสอบผู้สมัครในทุกกองทัพภาค และโรงพยาบาลค่ายในพื้นที่ดูแลเรื่องการตรวจร่างกาย ซึ่งเป็นการบูรณาการหน่วยงานในรูปคณะกรรมการระดับกองทัพบกเพื่อจัดการสอบคัดเลือก นนส.เป็นการเฉพาะและดำรงมาตรฐานของระบบการคัดเลือกคัดสรรให้ได้บุคลที่มีคุณสมบัติมีความรู้ความสามารถตรงตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถเลือกพื้นที่สอบได้ตามความประสงค์และไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
การกระจายสนามสอบไปยังพื้นที่ของ ทภ. เป็นไปตามเจตนารมย์ของ พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ต้องการลดภาระให้กับผู้สมัครและผู้ปกครอง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการสอบ ค่าที่พัก การเดินทาง ทำให้มีเวลาในการเตรียมตัวได้อย่างเต็มที่
โดยเฉพาะทหารกองประจำการที่มีความรักในอาชีพทหาร ได้มีโอกาสสมัครสอบคัดเลือกเข้ามาเป็น นนส.ได้ตามที่หน่วยทหารได้มีการเสริมสร้างและเตรียมความพร้อมไว้ให้แล้ว
สอดคล้องกับนโยบายของ ทบ. ในการใช้งบประมาณในภารกิจของหน่วยทหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับราชการ ที่สำคัญเพื่อช่วยเหลืออุดหนุน แบ่งเบาภาระของประชาชนในสถานการณ์โควิด และยังเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายในท้องถิ่นอีกด้วย
สำหรับสถานที่ในการทดสอบร่างกาย
ระหว่างวันที่ 15 -19 ก.พ. 64 แยกได้ดังนี้
กองทัพภาคที่ 1จัดที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก (กทม.) ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ลพบุรี) ค่ายบุรฉัตร(ราชบุรี),สนามสอบกองทัพภาคที่2 จัดที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(นครราชสีมา) โรงเรียนกีฬา(อุบลราชธานี) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทย(อุดรธานี) ,
สนามสอบกองทัพภาคที่3 จัดที่ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (พิษณุโลก) ค่ายเจ้าขุนเณร (เชียงใหม่),
สนามสอบกองทัพภาคที่ 4 จัดที่ค่ายวชิราวุธ และค่ายเทพสตรีศรีสุนทร (นครศรีธรรมราช) ค่ายเสนาณรงค์ (สงขลา) ค่ายเขตอุดมศักดิ์(ชุมพร) ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9(ยะลา)
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!