วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

“ผอ.สนภ.ภาค4” ลงพื้นที่ สงขลา พบปะ ช่วยเหลือ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ

เรื่อง แร่ธาตุก้อน
เวชภัณฑ์
ถังหมักหญ้า
ช่วย กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อฯ
ก็งาน ทหารพัฒนา
“ผอ.สนภ.ภาค4” ลงพื้นที่ สงขลา พบปะ ช่วยเหลือ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ
.
“เสธ.เวฟ”พลตรีกฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานและให้แนวทางการปฏิบัติในการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. ตามข้อเน้นย้ำของ พลเอกนเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. เพื่อบูรณาการ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในทุกมิติ ของ สนภ.4 ส่วนหน้า
ที่ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. กลุ่มบ้านโหนด ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
พร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องกับประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. จำนวน 14 กลุ่ม และสมาชิกกลุ่มบ้านโหนด จ.สงขลา 
พร้อมกันนี้ได้มอบ แร่ธาตุก้อน, เวชภัณฑ์ และถังหมักหญ้า ให้กับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อฯ ที่เป็นสมาชิกอีกด้วย
error: Content is protected !!