วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

พระองค์ภา”สุดแกร่ง ทรงฝึก Free Fall ดิ่งพสุธา


“พระองค์ภา”สุดแกร่ง
ทรงฝึก Free Fall ดิ่งพสุธา
โดดร่มขั้นสูง กับ หน่วยรบพิเศษ
ทั้งแบบ HAHO-HALO
พร้อมฝึก อุโมงค์ลม
จึงทรง ตัดพระเกศา ทรงสั้น
เผย ทรงพระราชทาน
สุนัข มาให้ฝึกโดดร่ม
ครูฝึก ชม ทรงแข็งแกร่งอดทน มีความเป็นทหารเต็มเปี่ยม ทำการ
ฝึกกระบี่ และท่าทางต่างๆ อย่างแข็งขัน

.
.
พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงชี้แจง ใน เฟซบุ๊คส่วนพระองค์ Bajrakitiyadha Mahidol ถึง การที่ทรงตัดพระเกศา สั้น ว่า

เป็นช่วงฝึกหลักสูตรทางทหารเพิ่มเติม จึงทรงตัดด้วยความชอบของตัวเอง เพราะเป็นคนผมธรรมชาติหยิกฟู ต้องยืดผม ไดร์ผม มาตั้งแต่อายุ 12

หลังได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
พระยศทหาร “พลเอกหญิง”
โปรดเกล้าฯรับโอนจาก “ข้าราชการฝ่ายอัยการ”มาเป็น ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ตำแหน่ง ‘เสนาธิการ’ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เมื่อ2ก.พ.2564

“ตัดเผื่อ ไว้ เพราะช่วงนี้เป็นช่วงฝึกหลักสูตรทักษะทางทหาร เพิ่มเติม
เพื่อความสะดวก เลยตัด
เผื่อ! เพราะผมหนา และยาวเร็วมาก
ความจริงแล้ว เป็นคนผมธรรมชาติ หยิก และ ฟูมากๆ ต้องยืดผม ไดร์ผม มาตั้งแต่อายุ 12 ปี ก่อน
หน้านั้นถักเปียมาโดยตลอด แอบซ่อนไว้

“กับอายุย่างเข้า 43 แล้ว ขอเถอะ หมดแรง modify
ธรรมชาติ ของตัวเองแย้ววว” ทรงโพสต์ แบบมีพระอารมณ์ขัน

ทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่า ในช่วงนี้ พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทำการฝึก หลักสูตร แทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธี เป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.) จ.ลพบุรี

โดยทรงทำการฝึก การทรงตัว ท่าทางในอากาศ และการบังคับทิศทาง ในอากาศ ที่อุโมงค์ลม

และจะทรงทำการฝึก หลักสูตร แทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธี หรือที่ ทหารรบพิเศษ เรียกว่า Free Fall คือ กระโดดร่ม แบบกระตุกเอง จากที่ ทรงเคยฝึกกระโดดร่ม แบบ Static Line มาแล้ว

โดยการฝึกกระโดดร่มแบบ Free Fall นี้ จะมีทั้งการฝึก แบบ HAHO และ HALO

HAHO (High Altitude High Opening ) เป็นการโดดร่มแบบโดดสูง และเปิดร่มสูง เป็นยุทธวิธีของการแทรกซึมเบื้องสูงของทางทหาร เป็นการโดดนอกพื้นที่ของข้าศึก
แต่ลง ไปในพื้นที่ หรือหลังแนวของข้าศึก เพื่อปฏิบัติการทางยุทธวิธีภาคพื้นดิน ผดดเปิดร่มสูง ที่ระดับความสูง 12,000 – 24,000 ฟุต AGL

HALO (High Altitude Low Opening) เป็นการโดดร่มแบบโดดสูงและเปิดร่มต่ำ เป็นการโดด ณ ตำบลเหนือพื้นที่ของข้าศึก เพื่อปฏิบัติการทางยุทธวิธีภาคพื้นดิน
โดยระดับความสูงในการเปิดร่ม มีช่วงจาก 2,000 ถึง 6,000 ฟุต AGL

นอกจากนั้น ยังพระราชทาน สุนัข ให้ กองพันพลาธิการรบพิเศษ เพื่อทำการฝึก โดดร่ม ทางยุทธวิธี โดยให่ทหารรบพิเศษ ฝึกนำสุนัขทหาร โดดร่มลงมา ปฏิบัติการทางยุทธวิธีภาคพื้น ได้

และยังมีรายงานว่า หลังจากมีโปรดเกล้าฯ ให้โอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และพระราชทานพระยศทหาร พลเอก หญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ ทรงดำรงตำแหน่ง เสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (นถปภ.รอ.) (อัตรา พลเอก) ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมาแล้วนั้น

ทรงมุ่งมั่นในการเป็นนายทหารหญิง ที่มีระเบียบวินัย และ ความแข็งแกร่งทางร่างกาย โดยทรงฝึกท่ากระบี่ และ ท่าต่างๆของทหาร อย่างเข้มแข็ง และสง่างาม

ทั้งนี้ ในการฝึกทางทหารที่ผ่านมา
พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ นั้น บรรดานายทหารครูฝึก ต่างชื่นชน ในความเข้มแข็ง อดทน แข็งแกร่งของพระองค์ ที่สะท้อนความมุ่งมั่น ในพระราชหฤทัย ที่จะทรงเป็น ทหาร อย่างเต็มพระองค์

error: Content is protected !!