วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

ทรง สมาร์ท !!

“พระองค์ภา” ลุ้คใหม่
ทรงตัดพระเกศา ทรงสั้น
หลังทรง ย้ายโอนจาก
อัยการ มาเป็น ข้าราชการในพระองค์ พระยศ “พลเอกหญิง”เสธ.นถปภ.รอ. ..เสด็จแทนพระองค์ในพระราชพิธีเนื่องในวันตรุษจีน ณ วังเทเวศร์
.
พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสนาธิการกองบัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (นถปภ.รอ.) เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชพิธีเนื่องในวันตรุษจีน ณ วังเทเวศร์
ทั้งนี้ เมื่อ 3 กพ.2564 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯโอนย้าย
จาก อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 2 สำนักงานอัยการสูงสุด
มาเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร
ทรงดำรงตำแหน่ง เสนาธิการกองบัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตร พลเอก) และพระราชทานพระยศเป็น พลเอกหญิง
error: Content is protected !!