วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

ทหาร อ่ะนะ!! นั่งประชุม ยังต้องเป็นระเบียบ เรียบเป๊ะ!

“แม่ทัพต่อ”พลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาค 1 ตรวจเยี่ยมการฝึก และตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี 2564 ของ กรมทหารราบที่ 112 กรมStryker ณ บ้านภักดีแผ่นดิน ที่มีห้วงการฝึก ตั้งแต่ 3 – 12 ก.พ.64 ที่ สนามฝึก บ้านภักดีแผ่นดิน ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
โดยตรวจเยี่ยม กองอำนวยการฝึก และร่วมรับฟังการบรรยายสรุป พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการซักซ้อม บนภูมิประเทศจำลองระดับกองร้อย ( Rock rehearsal ) และชมการปฏิบัติของกองร้อยเข้าตีเวลากลางวัน และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในระหว่างการฝึก
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และชุดเครื่องแบบทหาร
error: Content is protected !!