วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

“แม่ทัพภาค1” ตรวจการฝึก “กองร้อยStryker” ของ กรมStryker 112 ณ บ้านภักดีแผ่นดิน

แม่ทัพต่อ พลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาค 1 ตรวจเยี่ยมการฝึก และตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี 2564 ของ กรมทหารราบที่ 112 ที่มีห้วงการฝึก ตั้งแต่ 3 – 12 ก.พ.64 ที่ สนามฝึก บ้านภักดีแผ่นดิน ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
โดยตรวจเยี่ยม กองอำนวยการฝึก และร่วมรับฟังการบรรยายสรุป พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการซักซ้อม บนภูมิประเทศจำลองระดับกองร้อย ( Rock rehearsal ) และชมการปฏิบัติของกองร้อยเข้าตีเวลากลางวัน
และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในระหว่างการฝึก
error: Content is protected !!