วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

“แม่ทัพเรือ อุ้ย” เยี่ยม4,797 ”ทหารใหม่”ผลัด 3/63

“แม่ทัพเรือ อุ้ย”
เยี่ยม4,797 ”ทหารใหม่”ผลัด 3/63
ศูนย์ฝึก สอ.รฝ.-นาวิกโยธิน
เปลี่ยน พลเรือน เป็น ทหารเรือ
ที่มีประสิทธิภาพ
อดทน อดกลั้น สามัคคี
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ทหารกองประจำการ ในส่วนของกองทัพเรือผลัดที่ 3/63 จำนวน 4,797 นาย
ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเข้ารับการอบรมทหารใหม่ ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ในการนี้ ผบ.ทร.ได้จัดให้มีการเลี้ยงอาหาร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเลที่กองทัพเรือจัดซื้อมาจากจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ทหารใหม่
รวมถึงเพื่อช่วยเหลือธุรกิจภาคประมง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
ระลอกใหม่
โดยมี พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตัอนรับ
พร้อม ทหารใหม่ที่เข้ารับการฝึก จำนวน 2,399 นาย
ต่อมา ได้ไป ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมี พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ต้อนรับ พร้อมทหารใหม่ที่เข้ารับการฝึก จำนวน 2,398 นาย
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เน้นย้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย
ดังนั้นการฝึกหลักสูตรพลทหารใหม่ภาคสาธารณะ ผลัดที่ 3/63 ซึ่งมีกำลังพลเป็นจำนวนมากที่เดินทางมาจากหลากหลายพื้นที่เพื่อมาเข้ารับการฝึก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่
พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทหารกองประจำการทุกนาย ตั้งใจรับการฝึกหลักสูตรพลทหารอย่างเต็มกำลังต่อไป ฝ
โดยการฝึกหลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณะ ของทหารกองประจำการ ผลัดที่ 3/63 นั้น นับเป็นรายการฝึกที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
ทั้งนี้กองทัพเรือได้จัดสรรงบประมาณและให้การสนับสนุนทุกรูปแบบเพื่อที่จะสร้างให้พวกทหารใหม่ทุกนายเป็นทหารกองประจำการที่มีประสิทธิภาพมีความพร้อม ทั้งร่างกายและจิตใจตลอดจนมีระเบียบวินัยที่ดีพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติในหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวว่า ขอให้ทหารใหม่ทุกนายมีจิตใจที่เข้มแข็งรู้จักอดทน อดกลั้นและมีความสมัครสมานสามัคคี ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะหล่อหลอมให้ทุกคนเปลี่ยนสภาพจากบุคคลพลเรือนเป็นทหารที่มีความสมบูรณ์แบบเป็นกำลังพลที่มีความสำคัญของกองทัพเรืออีกส่วนหนึ่งและความพร้อมจะแยกย้ายไป ปฎิบัติหน้าที่ตามหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือภายหลังจบการฝึกต่อไป
สำหรับทหารใหม่ ทหารกองประจำการ ในส่วนของกองทัพเรือผลัด 3/63 ที่เข้ารับการฝึกในครั้งนี้ ได้เข้ารายงานตัวระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งจะทำการฝึกเป็นระยะเวลา 45 วัน ก่อนแยกย้ายประจำการในหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!