วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564

“บิ๊กปู” ตรวจความพร้อมรบ “เรือหลวง ตากสิน”

“บิ๊กปู” ตรวจความพร้อมรบ
“เรือหลวง ตากสิน”
เตรียม ออกทะเล
ฝึกกองทัพเรือ 2564
ย้ำ ต้องพร้อม ทั้ง ร่างกาย-ยุทโธปกรณ์-ยุทธวิธี
“บิ๊กปู” พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจความพร้อมรบของ ร.ล.ตากสิน เพื่อให้มีความพร้อมในการ “ฝึกกองทัพเรือ 2564”
ซึ่งมีการฝึกการปฏิบัติการของกองเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการระยะไกล และการฝึกยิงอาวุธที่มีความสำคัญ
โดยเน้นย้ำในการฝึกให้กำลังพล มีความพร้อมทั้งด้านองค์บุคคล (ความรู้ ร่างกาย) องค์วัตถุ (ยุทโธปกรณ์) และยุทธวิธี (การปฏิบัติ)
รวมทั้งรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องในการเตรียมการฝึกของเรือ เพื่อให้กำลังทางเรือของกองเรือยุทธการที่เข้าร่วมฝึก ได้มีความรู้ กำลังใจ กำลังกาย พร้อมต่อการฝึกต่างๆ ที่กำลังจะมาถึง เป็นกำลังทางเรือที่มีความพร้อมรบ และพร้อมปฏิบัติการในทุกภารกิจ และเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
เพื่อให้ เป็น กำลังทางเรือที่มีความพร้อมรบ และ พร้อมปฏิบัติการในทุกภารกิจ
Combat Ready.
error: Content is protected !!