วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

“บิ๊กป้อม”ประชุม คกก.บริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ(คนช.) และ คกก.พัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ(กพร.ปช.)

“บิ๊กป้อม” ไป กระทรวงแรงงาน
ประชุม กับ “เสี่ยเฮ้ง-อ.แหม่ม” ลูกเลิฟ พปชร.
ขอบคุณ ชื่นชม พอใจผลงาน ขับเคลื่อน ฟื้นฟู/เยียวยา ลดผลกระทบโควิดฯ
เห็นชอบแผน พัฒนาคนภาคอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ การบิน
.
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ ประชุม คกก.บริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ(คนช.) และ คกก.พัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ(กพร.ปช.)
โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงานและ ศ.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม นิคมจันทรวิทุร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (รง.)
พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นายกฯ เปิดเผยว่า คนช. ได้รับทราบสถานการณ์ แรงงานนอกระบบในปัจจุบัน พบว่าจำนวนประชากรรวม ของประเทศไทย 66.5 ล้านคน มีผู้มีงานทำ 37.9 ล้านคน แบ่งเป็นแรงงานในระบบ 17.5 ล้านคน แรงงานนอกระบบ 20.4 ล้านคน ถือเป็นแรงงานส่วนใหญ่ที่สำคัญ ต่อการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ได้รับการคุ้มครอง และการส่งเสริมระบบสวัสดิการทางสังคมต่างๆ ทั้งในด้านสุขภาพ และหลักประกันความมั่นคงในชีวิต ที่ยังไม่ทัดเทียมแรงงานในระบบ
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม บูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปีงป.63 จำนวน 53 โครงการ/กิจกรรม
ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ที่ได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง จำนวน 8,329,562 คน ใช้งป.จำนวน 3,216,861,510 บาท
ต่อมาที่ประชุม ได้มีการพิจารณาเห็นชอบให้ กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือ ฟื้นฟู คุณภาพชีวิต แรงงานนอกระบบ ที่ได้รับผลกระทบ จากโรคโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานนอกระบบ อย่างเร่งด่วน
หลังจากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้เป็นประธานการประชุม กพร.ปช. และเห็นชอบ แผนพัฒนากำลังคน ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และการบิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ 2565-2569) เพื่อรองรับ การเป็นศูนย์กลางการค้า การบริการและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ ต่อไปด้วย
พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวขอบคุณ รง.ที่ให้ความช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ อย่างทั่วถึง เป็นธรรม ที่ผ่านมา รวมทั้ง ช่วยเหลือแรงงานไทย และต่างด้าว
พร้อมทั้งได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในกลุ่มแรงงาน ที่ผ่านมา อย่างได้ผล
และได้กล่าวชื่นชมความพยายาม ต่อการพัฒนาฝีมือแรงงานคนไทยในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพ รองรับตลาดแรงงานทั้งภายใน และภายนอกประเทศ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อย่างน่าพอใจ
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!