ฤดูกาล ฝึก !!

ทหาร ร.31 พัน2 รอ. ทำการฝึก Unit School เรื่อง ฝึกดำเนินกลยุทธ์ ด้วยกระสุนจริงประกอบการเคลื่อนที่ และฝึกยิงกระสุนจริง M 203
ที่ สนามฝึกยิงปืนทางยุทธวิธี ศูนย์การทหารปืนใหญ่
ทหาร ร.31 พัน2 รอ. กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ซึ่งเป็นหน่วย ใน ฉก.ทม.รอ.904 ด้วย โดยชุดฝึกพราง ของ ทหาร ที่อยู่ใน ฉก.ทม.รอ.904 จะสวมหมวกแก็บ เพื่อให้เป็นแนวเดียวกับ ทหาร ทม.รอ. ส่วน ทหารบก หน่วยอื่นๆ จะสวมหมวก แบเร่ต์ดำ เช่นเดิม หรือ หมวกเหล็ก ในสนามรบ หรือการฝึก
สมัยก่อน ทหารบก ยังสวมชุดฝึกสนาม สีเขียว ก้างปลา ที่ต้องยัดชายเสื้อในกางเกง ก็สวมหมวกแก็บ แต่มาในยุค บิ๊กเหวียง พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร เป็น ผบ.ทบ. ได้เปลี่ยนมาเป็นชุดฝึกสนามแบบปล่อยชาย Westmoreland แบบสหรัฐฯ มาปรับเรื่องกระเป๋า ให้เหมาะสม
แต่ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (ทม.รอ.) สวมชุดฝึก สวมหมวกแก็บ แบบเดิมมาตลอด จนปัจจุบัน แต่เป็น สีเขียวเข้มมากจนเกือบดำ
ภาพ: กองพลที่ 1 รักษาพระองค์
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!